gif
inside-img

Markförvärv

Markförvärv

Sekvojas långa erfarenhet och ständiga utvecklande gör att vi letar aktivt efter ny mark för exploatering av bostäder för utveckling och projektering som skall smälta in i den blivande miljön. Har ni mark att sälja så kan det vara av intresse för oss. Är det en liten markbit eller ett större område spelar ingen roll. Vår moderna organisation anpassas kontinuerligt. Vi gör inget slumpmässigt, bakom varje handling finns en tanke. Det kräver ordning och reda.

Transaktion

Sekvoja har väletablerade relationer till både banker och fastighetsägare samt mycket goda kontakter och erfarenheter vilket ger dig möjlighet till flera alternativa affärsupplägg beroende på vad som passar dig bäst. Kontakta oss för mer information möjlighet att skicka mail direkt härifrån.

Samarbeten

Sekvoja lägger en stor stolthet i att arbeta långsiktigt med alla våra affärsrelationer och partners där ledord som respekt, ärlighet och tillit är självklarheter.

Namn och efternamn

Telefon

Mail

Kommentar