gif
inside-img

Om Oss

På Sekvoja tycker vi att alla som köper hus och bostäder skall erbjudas en spännande och harmonisk arkitektur till ett fördelaktigt pris.

Arkitekturen är tidlös, funktionell och anpassad till dagens och framtidens livsstilar samtidigt som den är enkel och tydlig. Genom materialval och modern design skapar vi framtidens hem för människor som bryr sig om. Designade bostäder skapade för aktiva människor. Enkelt, vi hjälper till att skapa modernt designade bostäder och nya bostadsområden.

Alla områden kräver sin känsla och passion. Där vi bygger ritar utvalda arkitekter efter de förutsättningar som finns på just den platsen. Att hitta de mest effektiva lösningarna på varje plats kräver mycket erfarenhet och engagemang från alla som är delaktiga. Vi ställer därför höga krav på alla samarbetspartner och leverantörer för att våra produkter skall leva upp till Era förväntningar.

om oss image

En bostad som byggs i dag skapas givetvis för familjen som skall bo där. Där man skall bo skall man trivas, och förhoppningsvis leva en lång tid framöver. Bostaden är också det som i framtiden kommer att återspegla den tid vi nu lever i, berätta om våra värderingar och livsmönster och vår tids teknik. Huset blir därför en historieberättelse för nästa generation.

Lika viktigt som det är att vi har skapat ett hem där du och din familj trivs, lika viktigt är det för oss att vi under vår arbetsprocess påverkar vår yttre miljö så lite som möjligt. Vi fortsätter kontinuerligt att arbeta med att förbättra våra arbetsmetoder ur miljösynpunkt. Med tonvikt på form, funktion och teknik har vi skapat våra bostäder.

Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.